דעת החולים על פנייה ישירה לרופאים מקצועיים ועל תפקיד הרופא הראשוני