הבטחת איכות במרכזים לגיל הרך – סיכום המדידה השנייה

הצעה לציטוט בעברית:
דולב, ה. וטליאס, נ. (2019). הבטחת איכות במרכזים לגיל הרך – סיכום המדידה השנייה. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.