הבטחת איכות במרכזים לגיל הרך – סיכום המדידה השנייה