הטיפול הכוללני בקשיש בקהילה: תיאום בין שירותי הבריאות והרווחה וקידום הבריאות מאפיינים וצרכים של קשישים בקהילה בתחומי התפקוד, הבריאות והרווחה