הטמעת תפקיד עוזר רופא במחלקות לרפואה דחופה

מחסור בכוח אדם רפואי במערכת הבריאות בישראל הוא אחת מן הסיבות העיקריות לקושי לספק שירות מיטבי, איכותי ובזמן למטופלים בישראל. בשנת 2012, הקים פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות דאז, ועדה שתבחן את נחיצותו של מקצוע או תפקיד שיסייעו לרופא בביצוע פעולות רפואיות במחלקות השונות, זאת לצורך מציאת פתרונות למחסור זה.

הוועדה החליטה שיש הצדקה והמליצה ליצור תפקיד של עוזר רופא שיתבסס על מקצוע קיים ושפעילותו תוסדר בפקודת הרופאים. כמו כן, הוחלט שהמועמדים המתאימים ביותר לתפקיד זה במחלקה לרפואה דחופה הם הפרמדיקים.

בשנת 2015 החל משרד הבריאות במהלך רב-ממדי לשיפור רמת השירות ואיכות הטיפול במחלקות לרפואה דחופה (מלר"דים) בארץ. כחלק מן המהלך הזה הוחלט להטמיע תפקיד של עוזרי רופא במלר"דים אשר יצּוותו לרופא ויסייעו לו במגוון פעולות. במאי 2016 נפתח במרכז ההדרכה של משרד הבריאות במרכז הרפואי שיבא קורס ייעודי להכשרה לתפקיד של עוזר רופא במלר"ד.

בעקבות המהלך פנה משרד הבריאות למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל וביקש להעריך את שילוב עוזרי הרופא במלר"ד. מטרת המחקר הייתה להעריך את השתלבותם של עוזרי הרופא במלר"דים בישראל, הן מנקודת מבטם של
מנהלים בבתי החולים ובמלר"דים, הן מנקודת מבטם של הרופאים במלר"דים והן מנקודת מבטם של עוזרי הרופא.

המחקר שלנו מראה שלצד קשיים ואתגרים שעלו ביצירת התפקיד הזה ובשילובו במלר"ד, ישנו רצון הן של עוזרי הרופא והן של הצוות הרפואי במלר"ד לשלב ולהטמיע את התפקיד הזה.
נכון ליולי 2019, ישנם 50 עוזרי רופא במלר"דים ברחבי הארץ, חלקם במלר"ד ילדים.

בדוח שלושה חלקים: חלק ראשון — נקודת מבטם של סגני מנהלי בתי החולים, מנהלי המלר"ד ורופאי המלר"ד | חלק שני — סקר בקרב חברי איגוד לרפואה דחופה | חלק שלישי — סקר בקרב עוזרי הרופא.

 

הצעה לציטוט בעברית:
ניסנהולץ גנות, ר. ומעוז ברויאר, ר. (2019). הטמעת תפקיד עוזר רופא במחלקות לרפואה דחופה.
דמ-19-807. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Nissanholtz Gannot, R., & Maoz Breuer, R. (2019). Instituting the Role of Physician Assistants in Emergency Departments. RR-807-19. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)