הערכת פרויקס "סביבת החינוך החדשה" בכיתות הכוון בבתי ספר תיכוניים מקיפים בבאר שבע: דוח2: ממצאים משנת פעילות שנייה (תשנ"ה 1994/95)