הערכת צרכים של אוכלוסיית קשישים החולים במחלות ממושכות בשכונות עיר-גנים וקרית מנחם (ירושלים)