הצורך בחיזוק תמיכת ההורים בצעירים בסיכון: מסמך רקע לקראת דיון בוועדה המקצועית לילדים, נוער וצעירים, אשלים ג'וינט-ישראל

כיום ישנה מודעות גוברת לחשיבות תמיכת ההורים בבני נוער בסיכון ולצורך בחיזוקה. במדינות שונות, וגם בישראל, נעשים מאמצים לקידום העבודה עם הורי בני נוער אלה כדי לחזק את תמיכתם בהם. עם זאת, כמעט שלא נעשים מאמצים לחיזוק תמיכת ההורים בצעירים בסיכון, שעברו את גיל 18. מרכיב העבודה עם הורי צעירים בסיכון לחיזוק תמיכתם בולט בהיעדרו במיוחד לאור תפיסת החיים כרצף. מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל התבקש לכתוב מסמך רקע על אודות הצורך בחיזוק תמיכת ההורים בצעירים בסיכון לקראת דיון שהתקיים בוועדה המקצועית לילדים, נוער וצעירים, אשלים ג'וינט-ישראל ב-  25.9.2016. מטרתו של מסמך זה היא לחזק את המודעות לצורך בעבודה עם הורים לצעירים בסיכון, כפי שהוא עולה מסקרים וממחקרים שנערכו במדינות שונות ובישראל.

במסמך מובאים:

  • מאפייני תקופת החיים הייחודית והמובחנת של המעבר לבגרות
  • חשיבות תמיכת המשפחה בתקופת ה"בגרות בהתהוות" בראי המחקר
  • נתונים על אודות התמיכה שמקבלים כלל הצעירים בישראל מהוריהם
  • הקושי שחווים צעירים בסיכון בהיעדר תמיכה ממשפחתם
  • נתונים ממחקרים שנערכו בישראל על אודות מיעוט התמיכה שמקבלים צעירים אלה מהוריהם, לעומת מצב כלל הצעירים בישראל
  • דוגמאות אחדות לטיפול בצעירים בסיכון בשילוב עבודה עם הוריהם
הצעה לציטוט בעברית:
שורק, י. ונבות, מ. (2016). הצורך בחיזוק תמיכת ההורים בצעירים בסיכון: מסמך רקע לקראת דיון בוועדה המקצועית לילדים, נוער וצעירים, אשלים ג'וינט-ישראל.
דמ-16-738. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.