הצלע השלישית – השלכות האימוץ על חיי ההורים המולידים ודרכי ההתערבות עימם: סקירת ספרות