הצלע השלישית – השלכות האימוץ על חיי ההורים המולידים ודרכי ההתערבות עימם: סקירת ספרות

רקע

סקירה זו נכתבה כחלק מתהליך של ייעוץ שוטף שמספק צוות המחקר במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל לעמותת "משפחתא – קהילת האימוץ של ישראל" למאמצים, למאומצים, להורים מולידים ולאנשי מקצוע, ובהקשר של ייעוץ בנוגע להקמת שירותי תמיכה לאימהות מולידות שילדיהן נמסרו לאימוץ לפני שנים רבות.

מטרה

הסקירה נכתבה במטרה לסייע לאנשי המקצוע בעמותה בעיצוב יעיל של שירותי תמיכה ייחודי זה. הסקירה תוכל לשמש גם קובעי מדיניות וארגוני מגזר שלישי נוספים בעיצוב שירותי תמיכה להורים מולידים, והיא תוכל לשמש גם הורים מולידים, הורים מאמצים, מאומצים וכל מי שבא במגע עם שלוש צלעות האימוץ.

שיטה

הסקירה מבוססת על מחקרים שנערכו, בעיקר בשנים האחרונות, על התנסויותיהם של ההורים המולידים, על דרכי התמודדותם עם האימוץ ועל שירותי התמיכה הקיימים והמומלצים עבורם. הסקירה דנה בראש ובראשונה בהורים המולידים, אך מתייחסת גם לצורכיהם של קרובי משפחה אחרים, כשיש ממצאים על כך.

ממצאים

השלכות האימוץ על ההורים המולידים עשויות להיות קשות מאוד ולהימשך זמן רב, לעיתים חיים שלמים. לרבים מהם יש היסטוריה ארוכה של קשיים רגשיים שמחמירים את השפעות האובדן, מפחיתים את יכולתם להתמודד עם האובדן ומקשים על גיוסם לקבלת תמיכה.

ההשלכות ארוכות הטווח של הוצאת ילד מן הבית מחייבות מודעות של אנשי המקצוע העובדים עם משפחות אלה לרגשות האבל והאובדן ולמצוקה הקשה שחווים בני המשפחה המולידה. ספקי השירות צריכים לתת דעתם על הסוגיות הקשורות באימוץ ולהציע תמיכה לכל אורך התהליך, החל ברגע הוצאת הילד מן הבית, עבור בתקופת הליך האימוץ וכלה בתקופה שלאחר האימוץ. התערבות מסוג זה צריכה להתמקד ברגשות ההורים ובסוגיות המאפיינות אימוץ ולשלב סוגי התערבויות שונים, כמו סנגור משפטי במימון המדינה, קבוצות תמיכה וטיפול בטראומה.

עוד עולה מן הסקירה כי רצוי לספק הכשרה מתאימה לאנשי המקצוע שפוגשים את ההורים המולידים. הכשרה זו תאפשר להם להציע התערבויות וייעוץ מותאמים יותר, והיא תסייע להם לפתח גישה סובלנית, מכילה ומעצימה שתקל על ההורים המולידים לקבל עזרה מהם.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
בן סימון, ב. ושורק, י. (2019). הצלע השלישית – השלכות האימוץ על חיי ההורים המולידים ודרכי ההתערבות עימם: סקירת ספרות.
דמ-19-808. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.