השהות בבית החולים מנקודת ראותו של המאושפז. ממצאים ראשוניים מסקר מאושפזים 1995 והשוואה ל-1993