השתלבות עולי אתיופיה ביישובי קבע: יבנה. עולים שרכשו דירה במבצע המשכנתאות המיוחדות