השתלבות עולי אתיופיה ביישובי קבע: קרית מלאכי עולים שרכשו דירה במבצע המשכנתאות המיוחדות