התייחסות המעסיקים לפרישה ולהכנה לפרישה של עובדיהם: סקר נוהלי פרישה ונוהגי הכנה לפרישה בישראל (1976-1978)