חולים במצב סיעודי מורכב במערכת האשפוז הגריאטרית: סקר הימצאות