יצירת תשתית מידע לקראת הפעלת בית המשפט הקהילתי בבאר שבע: בדיקת צרכים ומיפוי שירותים

הצעה לציטוט בעברית:
בן סימון, ב. וכאהן-סטרבצ'ינסקי, פ. (2015). יצירת תשתית מידע לקראת הפעלת בית המשפט הקהילתי בבאר שבע: בדיקת צרכים ומיפוי שירותים.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.