כוח אדם בשירותי רווחה לקשישים – פרספקטיבת ביניים על מימצאי המחקר