כלי התאמה לתוכנית יתד וכלי למיפוי צרכים ולתכנון התערבות בתוכנית יתד: תובנות מן הבדיקה המקדימה