להיות "הורה טוב דיו" ילדים בסיכון ומשפחותיהם. תכנית למידה פעילה לאחיות בריאות הציבור סיכום הפעילות 1996-1991