לימוד מהצלחות- כיצד לעצב עבודה סוציאלית ההולמת את מיועדיה