מובילים דיגיטליים – התוכנית לשלטון המקומי : מחזור ב'

מצגת זו מסכמת את ממצאי ההערכה של המחזור השני של תוכנית "מובילים דיגיטליים" לשילטון המקומי, המכשירה מובילי חדשנות דיגיטלית בשירות הציבורי.

הצעה לציטוט בעברית:
אלנבוגן פרנקוביץ', ש. ואייזיק, ע. (2019). מובילים דיגיטליים – התוכנית לשלטון המקומי : מחזור ב'. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.