מובילים דיגיטליים – התוכנית לשלטון המקומי : מחזור ב'

מצגת זו מסכמת את ממצאי ההערכה של המחזור השני של תוכנית "מובילים דיגיטליים" לשילטון המקומי, המכשירה מובילי חדשנות דיגיטלית בשירות הציבורי.