מיפקדים מקומיים בקרב עולי אתיופיה: ממצאים עיקריים מעפולה, מנתניה ומקרית גת