ממצאים ראשוניים על מאפייני חניכי המפתנים: דוח ביניים מסי 1