ממצאי המבחן המוקדם של שיטת פיקוח חדשה בבתי חולים פרטיים לחולים כרוניים