מעקב אחרי עולים מברית-המועצות לשעבר גילאי 45+ שהשתתפו בסדנאות לחיפוש עבודה