מעקב אחר עולי אתיופיה בוגרי "פרויקט הצעירים". פרויקט ייחודי למבוגרים צעירים