נוער בישראל. רווחה חברתית, בריאות והתנהגויות סיכון במבט בינלאומי