סיעוד לקשיש: גורמים מוסדיים ואישיים המשפיעים על עבודת צוות הסיעוד במוסדות לטיפול ממושך