סקר עולים צעירים מאתיופיה – דו"ח ביניים: ממצאים נבחרים