עולים מבוגרים מברית המועצות לשעבר: מעקב אחר קליטתם בדיור ובתחומים נוספים בשנים 1995-1992