עמדות מנהלי המעונות לזקנים עצמאיים ותשושים כלפי מערכת הפיקוח של השירות לזקן במשרד הרווחה: בדיקה לפני ולקראת תום הפעלת התכנית הניסיונית לשיפור מערכת הפיקוח(1987-1991)