עמדות עובדים כלפי הרפורמה במערכת בריאות הנפש בישראל. ממצאים מתוך סקר שנערך בקרב משתתפי כנס ארצי בתחום בריאות הנפש(מארס 1995)