פיקוח על מעונות לזקנים עצמאיים ותשושים לפי שיטת הרף. מדריך להנהלת השירות לזקן לשימוש בדוחות ארציים של מערכת הפיקוח לצורך תכנון וקביעת מדיניות