פיקוח על מעונות לזקנים עצמאיים ותשושים לפי שיטת הרף