קליטת עולי ברית המועצות לשעבר בנתיבות: ממצאי מיפקד