קשישים מוגבלים בקהילה: פיתוח שירותים קהילתיים הולמים עבורם וההשלכות על ההזדקקות לשירותים מוסדיים. שלב שני: הערכות הצוותים הרב מקצועיים