רופאים עולים מברית המועצות לשעבר: מאפיינים דמוגרפיים ופרקי זמן לקבלת רשיון