רציפות בין אומנה לאימוץ: עקרונות הפרקטיקה הטובה ביותר לפי הספרות

 

הפרסום  יצא לאור ע"י משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,  ופורסם באתר המשרד