תוכנית קפלן למנהיגות – מחקר הערכה: מחזור ראשון 2018-2019

 

הצעה לציטוט בעברית:
חסין, ט. ומילשטיין, א. (2019). תוכנית קפלן למנהיגות – מחקר הערכה: מחזור ראשון 2018-2019.
דמ-19-805. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Hasin, T., & Milshtein, E. (2019). The Kaplan Leadership Initiative – Evaluation Report: First Cohort 2018-2019. RR-805-19. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)