תוכנית קפלן למנהיגות – מחקר הערכה: מחזור ראשון 2018-2019