תחושת הרווחה האישית בקרב צעירים 2003-2017

הצעה לציטוט בעברית:
קונסטנטינוב, ו. כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ. ובן סימון, ב.(2019). תחושת הרווחה האישית בקרב צעירים 2003-2017. מ-19-154. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.