תיגמול רופאים בישראל: ניתוח של הצעות נבחרות למדיניות