תכנית אב לשירותים לקשיש בחיפה: דו"ח הוועדה הכלל-עירונית לפיתוח שירותים לקראת שנת 2000 והמלצות הוועדה