תפיסות רופאים ראשוניים את מידת השפעתם על החולים בבחירת בית חולים ואת יכולתם להעריך את איכות שירותי האשפוז