Naomi Halstead

עורכת ומתרגמת, צוות עריכה ופרסומים

עריכה ופרסומים

עורכת באנגלית ומתרגמת לאנגלית, צוות עריכה ופרסומים, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

נעמי הלסטד עובדת במכון משנת 2006. עיקר עיסוקה הוא תרגום ועריכה של דוחות מחקר, תמציות ומאמרים אקדמיים. נעמי היא מתרגמת עתירת ניסיון.

נעמי נולדה בבריטניה ועלתה לארץ בשנת 1981.

ניתן ליצור קשר עם נעמי הלסטד בדוא"ל naomiha@jdc.org או בטלפון במשרד: 02-655-7478.