ד"ר תמר מדינה הרטום

חוקרת עמיתה, צוות בריאות (חטיבת המערכות)

מדיניות הבריאות

שמי ד"ר תמר מדינה-הרטום, וזה כשמונה שנים אני חוקרת במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בתחום הבריאות.

סיפורי האישי הוא גם סיפורן של נשים רבות אחרות. במשך שנים רבות עברתי טיפולי פוריות. זו הייתה חוויה ארוכה וקשה. סבלתי גם מהטיפולים החודרניים והכואבים וגם מהחרדה שליוותה כל מחזור טיפול. אף שהמערכת אמורה להעניק גם ליווי נפשי לנשים העוברות טיפולים, בפועל הן כמעט אינן מקבלות תמיכה זו.

לסיפור שלי יש סוף טוב. בזכות הטיפולים נולדו לי שני ילדים נפלאים. כמו כן פרסמתי ספר על חוויית הטיפולים, ואני חוקרת את הנושא הן במסגרת עבודתי במכון והן במסגרת אקדמית.

בהיותי גם אישה שעברה טיפולי פוריות וגם עובדת סוציאלית, הבנתי כי התייחסות לצורכיהן הרגשיים ולרווחתן הנפשית של הנשים המטופלות עשויה להקל עליהן מאוד. את ההבנה הזאת יישמתי, והיומן האישי שכתבתי במשך שנות הטיפולים הפך לספר "IVFהמדריך הידידותי לטיפולי פוריות". הספר נותן עצות נפשיות ומעשיות לנשים העוברות טיפולים ומעניק למשפחותיהן ולאנשי המקצוע הזדמנות להבין לעומק את החוויה.

מלבד זאת חשתי כי טיפול ממוקד בנשים עצמן שעוברות טיפולי פוריות יכול להוביל לשינוי שיקל עליהן ויסייע להפחית מהקושי שהן חוות כיום בטיפולים. על בסיס הבנה זו יזמתי מחקר במסגרת עבודתי במכון. במחקר רואיינו מנהלי יחידות פוריות בבתי חולים, אנשי צוות ומטופלות. התמקדנו ביחס למטופלות, במתן הסברים בנוגע לטיפול, במעורבות המטופלות בטיפולים, בהענקת תמיכה נפשית ועוד. אחד הממצאים המעניינים הוא שאמנם אנשי הצוות העריכו שתמיכה נפשית למטופלת היא היבט בולט לחיוב בעבודתם, אך לפי דירוג המטופלות התמיכה הנפשית שזכו לה היא ההיבט שקיבל את המענה הפחוּת ביותר.

עוד הישג שנבע מהחוויה האישית שלי הוא הדוקטורט שאני כותבת בימים אלו. העבודה בוחנת את הקשר בין טיפול ממוקד במטופלת לבין רווחה נפשית, בקרב נשים העוברות טיפולי פוריות. אני מקווה לסיים את הדוקטורט לקראת סוף שנת 2018.

אני גאה לעבוד במכון ברוקדייל, המאפשר לי לשלב פן אישי, פן מקצועי ופן אקדמי, ואשר שם במוקד מחקריו את משתמשי השירותים החברתיים.

מאמרים מכתבי עת

Ben-Kimhy, R., Youngster, M., Medina-Artom, T. R., Avraham, S., Gat, I., Haham, L. M., … & Kedem, A. (2020). Fertility patients under COVID-19: Attitudes, Perceptions, and Psychological ReactionsHuman Reproduction. doi.org/10.1093/humrep/deaa248

Medina-Artom, T. R., & Adashi, E. Y. (2020). Patient-centered care in Israeli IVF units: divergent perceptions of patients and providersIsrael Journal of Health Policy Research9, 39. doi.org/10.1186/s13584-020-00395-0

Brammli-Greenberg, S., Waitzberg, R., Medina-Artom, T., & Adijes-Toren, A. (2014). Low-budget policy tool to empower Israeli insureds to demand their rights in the healthcare system. Health Policy118(3), 279-284.

תיזה

מדינה-הרטום, ת. (2020). תפיסת 'טיפול פוריות ממוקד מטופלת'  – הבריאות הנפשית של נשים בטיפולי פוריות. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת תל אביב.