אינדקס

מערכת לחיפוש נתונים

א

אקדמאים (1)

אימוץ (9)

אוטיזם (7)

איסוף נתונים (8)

אנשי חינוך (40)

אומנה (11)

אופוטרופוס (2)

אמהות (1)

ארצי (1)

אחיות (6)

אחיות (18)

אופציונלי (1738)

אופציונלי (1738)

אנשים שחיים בעוני (9)

אנשים עם מוגבלות (92)

אנשים עם מוגבלות (48)

אנשי מקצוע (12)

אשפוז פסיכיאטרי (1)

אבטלה (6)

אלימות (6)

אבטלה (6)

אבישר, גלעדה (1)

אבישר, גלעדה [עריכה] (1)

אדם עם מוגבלות (1)

אדם עם מוגבלות (1)

אדמון-ריק, גבי (1)

אדמון, צביה (1)

אובדן ושכול (1)

אובדן ושכול (1)

אוטונומיה (1)

אוטיזם (7)

אוכלוסיות מוחלשות (1)

אוכלוסיות מוחלשות (1)

אוכלוסייה בדואית (2)

אוכלוסייה ערבית (6)

אוכלוסייה ערבית (6)

אומנה (11)

אומנת הורה-ילד (1)

אומנת הורה-ילד (1)

אומנת קרובים (1)

אונס (1)

אופוטרופוס (2)

אופציונלי (1738)

אור, אפרת (1)

אוריינות בריאותית (1)

אוריינות בריאותית (1)

אוריינות דיגיטלית (3)

אוריינות פיננסית (1)

אזרחים (1)

אזרחים ותיקים (4)

אזרחים ותיקים (4)

אחיות (18)

אחיות (6)

אחיות מומחיות (1)

אחיות מומחיות (1)

אי ביטחון תזונתי (1)

אי ביטחון תזונתי (1)

אי יציבות תעסוקתית (1)

אי יציבות תעסוקתית (1)

אייל, חדוה (1)

איכות הטיפול (2)

איכות הטיפול (2)

איכות חיים (2)

איכנגרין, אדוה (2)

אימהות (1)

אימהות וילדיהן (1)

אימוץ (9)

אימוץ עם קשר (2)

אימוץ פתוח (1)

אינטרנט (3)

איסוף נתונים (8)

אירוע מוחי (1)

אלבין, עינת (1)

אלימות (6)

אלימות במשפחה (12)

אלימות במשפחה (12)

אלצהיימר (1)

אלרגיה למזון (1)

אלרגנים (1)

אמהות (1)

אמהות (2)

אמהות (2)

אמצעים דיגיטליים (1)

אמצעים טכנולוגיים (2)

אמצעים לעזרת בעלי צרכים מיוחדים (1)

אנשי חינוך (40)

אנשי מקצוע (1)

אנשי מקצוע (1)

אנשי מקצוע (12)

אנשים עם אוטיזם (1)

אנשים עם מוגבלויות (7)

אנשים עם מוגבלויות נפשיות (1)

אנשים עם מוגבלויות ראיה (1)

אנשים עם מוגבלות (2)

אנשים עם מוגבלות (92)

אנשים עם מוגבלות (48)

אנשים עם מוגבלות | מוגבלויות | ערבים (1)

אנשים עם מוגבלות נפשית (4)

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (5)

אנשים שחיים בעוני (9)

אפוטרופוסים (1)

אפוטרופסות (3)

אפוטרופסות (3)

אפליה (1)

אפליה מתקנת (2)

אפליקציה (טלפון) (1)

אקדמאים (1)

אקדמיה (2)

אקדמיה (2)

ארגוני פיקוח (5)

ארגוני פיקוח (5)

ארגונים חברתיים (1)

ארגונים לשינוי חברתי (1)

ארטן-ברגמן, טל (1)

ארצות הברית -- חברה (1)

ארצות הברית -- משפט (1)

ארצי (1)

אשכול אזורי (1)

אשכול אזורי (1)

אשפוז (1)

אשפוז (1)

אשפוז פסיכיאטרי (1)

אשפוז פסיכיאטרי אקוטי (1)

אתיקה (1)

ב

בדואים (37)

בדואים (26)

בני משפחה מטפלים (18)

בני משפחה מטפלים (15)

ברית המועצות (12)

בתי חולים (22)

בדידות (12)

בריאות הנפש (21)

בתי ספר (10)

ביטוח בריאות משלים (13)

בגרויות (2)

בדואים (37)

בדואים (26)

בדידות (12)

בוגרי בתי ספר תיכוניים (1)

ביטוח בריאות (6)

ביטוח בריאות (6)

ביטוח בריאות משלים (13)

ביטוח לאומי (1)

ביטוח לאומי (2)

ביטוח סיעוד (1)

ביטוח סיעודי (1)

ביטחון סוציאלי (1)

ביטחון תזונתי (2)

בין-תחומיות (1)

ביקורי בית (1)

בן משה, אליהו (1)

בן משה, ליאת (1)

בני 60+ (1)

בני משפחה (3)

בני משפחה (3)

בני משפחה מטפלים (15)

בני משפחה מטפלים (18)

בני נוער בסיכון (1)

בני נוער בסיכון (1)

בני נוער וצעירים בסיכון (1)

בני נוער וצעירים בסיכון (1)

בניית תוכניות לימוד (1)

בעיות נפשיות קשות (1)

בעלי צרכים מיוחדים (21)

בעלי צרכים מיוחדים ביהדות (1)

בעלי צרכים מיוחדים ומשפחתם (1)

בעלי צרכים מיוחדים וסביבתם (5)

בריאות (12)

בריאות (12)

בריאות דיגיטלית (1)

בריאות הנפש (21)

בריאות הציבור (1)

בריאות השן (1)

בריאות ואורח חיים (26)

בריאות מרחוק (1)

בריונות ברשת (2)

ברית המועצות (12)

ברלב, ליטל (2)

ברק, דורית (1)

בתי אבות (3)

בתי חולים (22)

בתי ספר (10)

ה

התעללות (3)

הזדקנות פעילה (4)

הזדקנות (5)

האוכלוסייה הערבית (176)

הורים שכולים (1)

השירות הכלכלי (22)

השכלה גבוהה (22)

הוספיס (5)

השמנה (3)

הורים (42)

הורים (24)

היוזמה והפיתוח (13)

הבטחת איכות (126)

הכשרה מקצועית (11)

התנדבות (2)

האגודה למען שרותי בריאות הצבור (1)

האוכלוסייה הבדואית (10)

האוכלוסייה הבדואית (10)

האוכלוסייה הערבית (2)

האוכלוסייה הערבית (176)

הבטחת איכות (2)

הבטחת איכות (126)

הבר, ישראל (1)

הבר, ישראל [עריכה] (1)

הגדרה (1)

הגיל הרך (1)

הגיל הרך (1)

הגנה פיננסית (1)

הגנה פיננסית (1)

הוזמי, בנימין (1)

הוליזם (1)

הולר, רוני (1)

הוסטל (1)

הוסטלים (1)

הוסטלים (1)

הוספיס (5)

הוצאות בריאות (1)

הורות (1)

הורים (42)

הורים (24)

הורים (2)

הורים שכולים (1)

הזדקנות (5)

הזדקנות בקהילה (3)

הזדקנות פעילה (4)

החוק לאיסור צריכת זנות (2)

החוק לאיסור צריכת זנות (2)

היוזמה והפיתוח (13)

היי-טק (1)

הכוונה תעסוקתית (1)

הכלה (2)

הכלה (2)

הכשרה (1)

הכשרה מקצועית (11)

הכשרת עובדי הוראה (1)

הכשרת עובדי הוראה (1)

הכשרת עורכי דין (1)

הלוואות (2)

המגזר השלישי (1)

המודל הלוגי (2)

המודל הלוגי (2)

המוסד לביטוח לאומי (1)

המוסד לביטוח לאומי (1)

המרכז לגיל הרך (2)

המתודה הרטרוספקטיבית (1)

הסדר הורי (1)

הערכה מסכמת (1)

הערכה מעצבת (2)

הערכת נכות (1)

הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל (2)

הפרעות קשב וריכוז (1)

הפרעת קשב (1)

הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש (2)

הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (1)

השוואה בין-לאומית (1)

השירות הכלכלי (22)

השירות הציבורי (2)

השירות הציבורי (2)

השירות לשיקום נוער (2)

השכלה (4)

השכלה גבוהה (22)

השכלה על-תיכונית טכנולוגית (1)

השמנה (3)

השפעה ומדידה מערכתית (6)

השתלמויות (1)

התוכנית הלאומית למדידת איכות בקהילה (1)

התוכנית הלאומית למניעה וטיפול באלימות במשפחה (3)

התוכנית הלאומית למניעה וטיפול באלימות במשפחה (3)

התוכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב (18)

התוכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב (18)

התמודדות (פסיכולוגיה) (1)

התמחות (1)

התנדבות (2)

התנהגות מינית (1)

התעללות (3)

התעללות בילדים (1)

התפתחות האישיות (1)

מ

מבוגרים (97)

מטפלים (15)

מוגבלויות (184)

מוגבלויות (16)

מועסקים (15)

מעסיקים (2)

משפחות (69)

משפחות (23)

מדיניות הבריאות (302)

משאבי אנוש (7)

מרכז מידע (7)

מוגבלות שיכלית (9)

מערכת הבריאות בישראל (30)

מנהלים (11)

מדידה משותפת (2)

מאיר, חובב (1)

מאסר (1)

מבוגרים (97)

מבוגרים (2)

מבוגרים (1)

מבוגרים (2)

מבוטחים (3)

מבוטחים (3)

מבחני מיון (2)

מבנה המשפחה (1)

מגדר (2)

מגזר השלישי (1)

מגזר ציבורי (4)

מגיפת הקורונה (8)

מגיפת הקורונה (8)

מגפת קורונה (4)

מגפת קורונה (4)

מדדי איכות (5)

מדדי איכות (5)

מדדי ביצוע (1)

מדדי ביצוע (1)

מדידה (4)

מדידה (4)

מדידה משותפת (2)

מדידת איכות (1)

מדידת תוצאות (3)

מדידת תוצאות (3)

מדיה חברתית (2)

מדיה חברתית (2)

מדינות OECD (8)

מדינות OECD (8)

מדיניות הבריאות (302)

מדיניות וביואתיקה (7)

מדיניות ממשלתית (2)

מדניק, מייקל (1)

מדריכים (4)

מדריכים למיניות (1)

מובטלים (1)

מוביליות חברתית-כלכלית (1)

מוביליות חברתית-כלכלית (1)

מוגבלויות (1)

מוגבלויות (184)

מוגבלויות (16)

מוגבלות התפתחותית (1)

מוגבלות שיכלית (9)

מוגבלות שכלית (2)

מודל 'התחנה האחת' (1)

מוזאונים (1)

מומחים (1)

מוסד חסות לנוער (3)

מוסד סיעודי (4)

מוסדות גריאטריים (1)

מוסדות גריאטריים (1)

מועדון 'עזר מציון' (1)

מועדוניות (1)

מועדוניות (1)

מועדונים (1)

מועסקים (2)

מועסקים (2)

מועסקים (15)

מוקד טלפוני (1)

מור, שגית (4)

מורבר, מרים (1)

מורים (5)

מורשי נגישות (1)

מורשי נגישות (1)

מזרחי, ניסים (1)

מזרחי, ניסים [עריכה] (1)

מחוון (1)

מחוון (1)

מחיר למשתכן (2)

מחלקה לרפואה דחופה (3)

מחלקה לרפואה דחופה (3)

מחקר (4)

מחקר פעולה (1)

מחשבים (1)

מטופלים (3)

מטופלים (3)

מטופלים (3)

מטפלים (1)

מטפלים (5)

מטפלים (15)

מטפלים ומטופלים (1)

מטפלים לא פורמליים (1)

מידע (1)

מיזם "אפשריבריא בעיר" (1)

מיזם "אפשריבריא בעיר" (1)

מיזם התוצאות (1)

מיזם תוצאות (1)

מינוח (1)

מינוח "תקין פוליטית" (1)

מינוח עברי (1)

מיניות (1)

מיצוי זכויות (1)

מכבי שירותי בריאות (1)

מכונים להתפתחות הילד (1)

מכללות (1)

מכרז (4)

מכרכי רכש ציבורי (1)

מכשירי שיקום וניידות (2)

מכשירי שיקום וניידות (2)

מכשירי תקשורת (1)

מלגות (1)

מלחמת "חרבות ברזל" (20)

מלחמת "חרבות ברזל" (20)

ממשל מקומי (1)

ממשלה (2)

מנהיגות (7)

מנהיגות (7)

מנהיגות מקומית (1)

מנהלים (11)

מנהלים (12)

מנטור (2)

מנטורינג (2)

מניעת נפילות (1)

מניעת נפילות (1)

מס הכנסה שלילי (1)

מסגרות דיור (1)

מסגרת דיור חוץ-ביתית (8)

מסגרת דיור חוץ-ביתית (8)

מסוגלות תעסוקתית (1)

מסורת (פילוסופיה) (1)

מעון יום (1)

מעון יום שיקומי (1)

מעורבות בקהילה (1)

מעמד האישה (1)

מעמד משפטי (1)

מענק עבודה (1)

מענקים (1)

מענקים (1)

מעסיקים (2)

מעסיקים (2)

מעסיקים (2)

מעצר (1)

מערכות הבריאות (1)

מערכת הבריאות (4)

מערכת הבריאות (4)

מערכת הבריאות בישראל (30)

מערכת החינוך (2)

מערכת הרווחה (1)

מצב כלכלי (3)

מצב כלכלי (3)

מצגת מחקר (3)

מצגת מחקר (3)

מציאות מדומה (1)

מקלטים (1)

מקצועות רפואיים (4)

מרותקי בית (1)

מרכז אינטגרטיבי (1)

מרכז חירום לילד (2)

מרכז יום (2)

מרכז לגיל הרך (מג"ר) (2)

מרכז לגיל הרך (מג"ר) (2)

מרכז להכוון תעסוקתי (1)

מרכז מידע (7)

מרכז נוער (1)

מרכז קשר (2)

מרכז רפואי גריאטרי (1)

מרכז תעסוקה (1)

מרכזי הגנה (1)

מרכזי קריירה (1)

מרכזי ריאן (1)

מרכזים להכוון מקצועי (1)

מרפאה גריאטרית (1)

מרפאות (1)

מרפאים בעיסוק (1)

משאבי אנוש (7)

משבר נפשי חריף (1)

משגב, נוי (1)

משטרה (5)

משטרה (5)

משפחה (3)

משפחה בשביל הצמיחה (1)

משפחה מטיבה וקבועה (1)

משפחות (69)

משפחות (23)

משפט (7)

משפט (3)

משפט -- היסטוריה (1)

משפט -- לימוד והוראה (1)

משפט וחברה (1)

משק בית (1)

משקי בית (2)

משרד האוצר (1)

משרד הבריאות (1)

משרד המשפטים (1)

משרד הרווחה (3)

משרד הרווחה והביטחון החברתי (1)

משרד הרווחה והביטחון החברתי (1)

משרדי ממשלה (1)

מתאמי בריאות (1)

מתאמי בריאות (1)

מתודולוגיה (1)

מתווה "נבדקים ולומדים" (1)

מתכללות בריאות (1)

מתכללות בריאות (1)

מתנדבים (2)

מתנדבים (2)

ש

שילוב חברתי (175)

שאלונים (1)

שאלונים (1)

שב"ן (1)

שביעות רצון (1)

שביעות רצון (1)

שוויון (1)

שוויון הזדמנויות בעבודה (1)

שוויון הזדמנויות בצבא (1)

שווים במדים (תוכנית) (1)

שוורץ, הניה [עריכה] (1)

שוק העבודה (11)

שוק העבודה (11)

שותפות בקבלת החלטות (1)

שיטות מחקר (1)

שיימינג (1)

שילוב (3)

שילוב (3)

שילוב חברתי (175)

שילוב חברתי בקהילה של בעלי צרכים מיוחדים (2)

שיקום (1)

שיקום (3)

שיקום (3)

שיקום מקצועי לבעלי צרכים מיוחדים (3)

שיקום תעסוקתי (2)

שירות בקהילה (2)

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו (1)

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו (1)

שירות המבחן לנוער (1)

שירות לנוער (3)

שירות פסיכולוגי ייעוצי - שפ"י (1)

שירות צבאי (2)

שירותי telecare (1)

שירותי בריאות (24)

שירותי בריאות (24)

שירותי בריאות הנפש (7)

שירותי בריאות הנפש (7)

שירותי בריאות הציבור (1)

שירותי בריאות נוספים (שב"ן) (1)

שירותי בריאות נוספים (שב"ן) (1)

שירותי חינוך (3)

שירותי רווחה (13)

שירותי רווחה (13)

שירותי רפואת שיניים (2)

שירותי שיקום (2)

שירותים בקהילה (4)

שירותים דנטליים (1)

שירותים חברתיים (19)

שירותים חברתיים (19)

שירותים חוץ ביתיים (1)

שירותים טכנולוגיים (1)

שירותים להתפתחות הילד (1)

שירותים פליאטיביים (8)

שירותים פסיכולוגים חינוכיים - שפ"חים (1)

שיתוף ציבור (1)

שיתוף ציבור (1)

שכול אזרחי (2)

שכול אזרחי (2)

שכר (1)

שכר מינימום (1)

שכר נמוך (3)

שלי, סולה (1)

שנתון (19)

שנתון (19)

שעות עבודה (1)

שפה ושפות (1)

שפיגלמן, כרמית-נעה (2)

שפיגלר, רותם (1)

שפירו, שמעון (1)

שרותים (8)

שרותים סוציאליים מבוססי קהילה (1)

שרייבר-דיבון, מיכל (1)

ת

תפעול (13)

תלמידים (29)

תעסוקה (168)

תעסוקה (57)

תיכון (3)

תוחלת החיים (1)

תוצאות (97)

תחבורה (2)

תוחלת החיים (1)

תוכניות הכשרה (3)

תוכניות חברתיות (1)

תוכניות ממשלתיות (1)

תוכניות עבודה (5)

תוכניות קידום (1)

תוכניות תעסוקה (2)

תוכנית 'עו"ס משטרה' (1)

תוכנית "אפשריבריא" – התוכנית הלאומית לחיים פעילים ובריא (1)

תוכנית "מקום לנש(י)מה" (1)

תוכנית "אפשריבריא" – התוכנית הלאומית לחיים פעילים ובריא (1)

תוכנית אסטרטגית (1)

תוכנית אשת חיל (3)

תוכנית הכשרה (1)

תוכנית הרצף של ‘מכבי' (1)

תוכנית התערבות (2)

תוכנית חומש (11)

תוכנית חומש (11)

תוכנית מעבר (1)

תוכנית מפתח (1)

תוכנית סטרייב (3)

תוכנית קהילתית כוללנית (1)

תוכנית קהילתית כוללנית (1)

תוכנית קידום (1)

תוכנית קידום למידה (3)

תוכנית קפלן (2)

תוכנית תב"ת (3)

תוצאות (97)

תחבורה (2)

תיאוריות (8)

תיוג חברתי (1)

תיכון (3)

תכנון אזורי (1)

תלונות הציבור (1)

תלות (פסיכולוגיה) (1)

תלמידים (29)

תלמידים (6)

תלמידים (1)

תלמידים נושרים (10)

תמחור (2)

תמחור (2)

תמחור לפי ביצועים (1)

תמיכה בבני משפחה (1)

תנאים סוציאליים (1)

תנאים סוציאלים (1)

תנועת הצופים (1)

תעסוקה (168)

תעסוקה (57)

תעסוקה (1)

תעסוקה מוגנת (1)

תפיסה (1)

תפעול (13)

תפקוד (2)

תפקידי ניהול (1)

תקצוב (2)

תקצוב אישי (1)

תקשורת אלקטרונית (1)

תקשורת מסיעת (חריגים) (1)

תרבות ופנאי (2)

תשושי נפש (1)