טופס כניסה למערכת

לצורך המשך פיתוח המערכת אנו מעוניינים לדעת מהו השימש שלך במערכת: (ניתן לסמן כמה תשובות):


אישור תנאי שימוש במערכת :