תמונה של המרחב המרכזי של מרכז המידע החדש של מכון ברוקדייל