עקב ביקוש רב, ההרשמה לכנס השנתי של מכון ברוקדייל לחוסן חברתי 2019 נסגרה!
נשמח לראותכם בשנה הבאה!

שינויים במדיניות החברתית ובאופן הספקת השירותים, שינויי חקיקה, מהפכת המידע וחשיפה של כשלים באיכות הטיפול, כל אלה האיצו את המגמה של שיתוף לקוחות בתהליכים שנועדו לקדם את איכות השירותים החברתיים. על רקע זה עולה כיום הצורך לבחון האם שיתוף הלקוחות אכן נעשה הלכה למעשה, האם הוא מתבצע באופן מיטבי ומהם האתגרים העיקריים. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון המוביל בישראל למחקר חברתי יישומי, נושא תפקיד מיוחד בהקשר זה בהיותו מגשר בין עולם המחקר לבין השדה.

בכנס ישתתפו מומחי תוכן ובעלי עניין מן הארץ ומחו"ל, ובהם קובעי מדיניות ומומחים ממשרדים ממשלתיים, מפתחי תוכניות חברתיות ומפעיליהן, גופי מגזר שלישי, נציגי לקוחות, אנשי אקדמיה ונציגי רשויות מקומיות.

מושב הפתיחה יכלול שתי הרצאות. הרצאה של מבקר המדינה, מר מתניהו אנגלמן, והרצאה של מר דייויד ג'יימס וגב' ג'יל מורל מארגון הפיקוח הבריטי ה-Care Quality Commission, המפקח על שירותי בריאות ורווחה בבריטניה אשר ידברו על: Involving the Public in Regulation.

מושבי הכנס יתמקדו בשלושה תחומים של שותפות לקוחות:

מושב עיצוב מדיניות ופיתוח שירותים. במושב נעסוק בשיתוף לקוחות בכל שלבי פיתוח השירותים: מיפוי צרכים, הגדרת מטרות, תכנון מדיניות וחשיבה על דרכי יישום. במושב יוצגו מגוון נקודות מבט על פיתוח שירותים: גב' תמר מדינה הרטום, חוקרת מן המכון, תתאר את מקומן של נשים העוברות טיפולי פוריות; עו"ד ורד וינדמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד, תעסוק בשיתוף ילדים בפיתוח מדיניות; גב' עדי בן מרדכי, אחראית תחום שיתוף הציבור במשרד הבריאות, תציג את האתגרים שבשיתוף; הרצאה נוספת תתמקד בתהליך של מיזוג ידע של עובדות סוציאליות ואמהות יחידניות במחלקת הרווחה מזרח של עיריית תל אביב-יפו.

מושב פיקוח והבטחת איכות. במושב נעסוק בשיתוף לקוחות בפיקוח ובהבטחת האיכות של שירותים חברתיים. נעסוק במקומם של הלקוחות בתהליכים שמטרתם לשפר את איכות השירותים באמצעות תהליכי פיקוח ובקרה. כאן נשמע על פרקטיקות של שיתוף לקוחות בהבטחת איכות מגב' פיליפה תומאס, מנהלת תחום בקרת איכות בארגון ה-Jewish Care, הארגון הגדול ביותר בלונדון המספק שירותי בריאות ורווחה לקהילה היהודית; הילה דולב, חוקרת מן המכון, תציג סוגיות הקשורות בתהליכים כאלו כפי שעולות מהספרות המחקרית; גב' אסתי ויסברג, מנהלת התוכנית "סוקרי איכות" בחברה "יוזמה דרך הלב", ומר נוה שטרית, סוקר בעל ידע מניסיון, יציגו יחד את התוכנית שבה בעלי ידע מניסיון עורכים סקרי שביעות רצון ואיכות חיים בקרב נפגעי נפש, מקבלי שירותים במסגרות שיקום של משרד הבריאות; וגב' חני שר, מנהלת תחום בתי אבות, אגף בכיר לאזרחים ותיקים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, תציג זווית ראייה נוספת באמצעות תיאור המפגש בין הדייר למפקח.

מושב מחקר. במושב נעסוק בשיתוף לקוחות בכל שלבי המחקר, ובהם זיהוי שאלת המחקר, בחירת מתודולוגיה, עיבוד נתונים וניתוחם והסקת מסקנות. זאת מתוך הבנה כי הלקוחות אינם רק אובייקטים למחקר אלא יכולים לקחת בו חלק פעיל. במושב נלמד מד"ר ארנה שמר, מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, ומאמילי ישראלה יופה, שהשתתפה במחקר הפעולה, על עבודתן המשותפת במתודה של מחקר פעולה משתף. ד"ר דנה רוט, מנהלת מחקר והערכה בבית איזי שפירא, תתאר את האתגר שבשיתוף אנשים עם הנמכה קוגניטיבית בתהליך מחקרי, וד"ר מיכל לרון, חוקרת מן המכון, תציג מחקר על סדנה לפיתוח שירותים לאנשים עם דמנציה במגזר הערבי.

את הפאנל המסכם תנחה העיתונאית ואשת הטלוויזיה הגב' טליה פלד קינן. בפאנל יתקיים שיח בסוגיות שעלו במהלך היום, באתגרים שביישום הגישה המשתפת ובחשיבה על שאלות בלתי פתורות שיש עוד מקום לחקור ולבחון. בפאנל ישתתפו ד"ר שלומית אבני, מנהלת האגף לתכנון מדיניות, ממונה על מניעת גזענות, משרד הבריאות; גב' שרון בלום מלמד, מנהלת מִנהל השירותים החברתיים, עיריית תל אביב יפו; ד"ר הילה חיים צוויג, מפקחת ארצית, מִנהל איכות פיקוח ובקרה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; עו"ד לידיה רבינוביץ', ממונה ארצית על ייצוג קטינים, משרד המשפטים.

* * *יועצים לוועדה המקצועית
ד"ר אבישי בניש, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית
ד"ר ארנה שמר, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית

חברי הוועדה המקצועית, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
גב' עירית אייזיק
גב' שרית אלנבוגן-פרנקוביץ'
גב' יעל אשכנזי
גב' הילה דולב
גב' ניקול טליאס
ד"ר לייה מורן גלעד
ד"ר תמר צמח-מרום
גב' אנה רזניקובסקי קוראס
גב' רקפת שמעוני

9:30-9:00

התכנסות והרשמה

10:00-9:30

ברכות ופתיחה

פרופ' מייקל הרטל, מנכ"ל, מכון ברוקדייל
ד"ר תמר צמח מרום, ראש חטיבת איכות בשירותים חברתיים, מכון ברוקדייל

10:00 - 11:00

מושב מליאה - הרצאות מרכזיות

מר מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה

מר דייויד ג'יימס, Head of Adult Social Care Policy, Care Quality Commission UK
גב' ג'יל מורל, Head of Public Engagement, Care Quality Commission UK,
"Involving the Public in Regulation" – ההרצאה בשפה האנגלית

11:00 - 11:30

הפסקת קפה

11:30 - 13:00

3 מושבים מקבילים

מושב עיצוב מדיניות ופיתוח שירותים

יו"ר: ד"ר טל ארזי, חוקרת, מכון ברוקדייל


עו"ד ורד וינדמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד: "איך לשתף ילדים בקביעת מדיניות: למידה מפרלמנט הנוער של המועצה לשלום הילד"
גב' עדי בן מרדכי, מנהלת תחום שיתוף ציבור, משרד הבריאות: "בין היוועצות לשותפות: כיצד ארגוני החברה האזרחית יכולים לקחת חלק בתהליכי קבלת ההחלטות במערכת הבריאות"
גב' תמר מדינה הרטום, חוקרת, מכון ברוקדייל: "קולן של נשים בטיפולי פוריות ככלי לשיפור איכות השרות"
גב' ג'יזל קול וגב' ניצה קמיל , עו"סיות באגף מזרח עיריית תל אביב-יפו, ולקוחת האגף גב' מירב הרשקו: "מיזוג ידע בנושא הורות עצמאית – היבטים חברתיים, כלכליים ורגשיים"


מושב פיקוח והבטחת איכות

יו"ר: ד"ר אבישי בניש, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית


גב' הילה דולב, חוקרת, מכון ברוקדייל: "תובנות מהספרות על פרקטיקות וסוגיות בשיתוף לקוחות בפיקוח"
גב' אסתי ויסברג, מנהלת התוכנית "סוקרי איכות" בחברה "יוזמה דרך הלב", ומר נוה שטרית, סוקר איכות חברת "יוזמה דרך הלב": "שיתוף סוקרים בעלי ידע מניסיון בסקר שביעות רצון ואיכות חיים של נפגעי נפש ממסגרות השיקום שלהם בקהילה – משרד הבריאות"
גב' חני שר, מנהלת תחום בתי אבות, משרד העבודה, רווחה ושירותים חברתיים: "המפגש בין המפקח לדייר: אתגרים ותובנות"

גב' פיליפה תומאס, Head of Quality & Customer Experience, Jewish Care UK, "Your Critic is Your Greatest Friend"- ההרצאה בשפה האנגלית


מושב מחקר

יו"ר: גב' עירית אייזיק, חוקרת, מכון ברוקדייל


ד"ר מיכל לרון, חוקרת, מכון ברוקדייל: "התאמת התכנית הלאומית לדמנציה לחברה הערבית – רשמים מסדנת רעיונאות במפגש מומחים"
ד"ר ארנה שמר, בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית וגב' אמילי ישראלה יופה, קו-חוקרת במחקר פעולה, עמותת גוונים: "מבט דו-כיווני על מסע מחקרי משותף"
ד"ר דנה רוט, מנהלת מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא: "יישום גישת מחקר משתף עם אנשים עם הנמכה קוגניטיבית"

14:00-13:00

ארוחת צוהריים

15:15-14:00

מושב מליאה מסכם

פאנל: סוגיות ואתגרים בשותפות לקוחות בשיפור השירותים החברתיים

מנחה: גב' טליה פלד קינן, עיתונאית ואשת הטלוויזיה


ד"ר שלומית אבני, מנהלת האגף לתכנון מדיניות, ממונה על מניעת גזענות, משרד הבריאות
גב' שרון בלום מלמד, מנהלת מינהל השירותים החברתיים, עיריית תל אביב יפו
גב' איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה, ראש מינהל שירותים אישיים וחברתיים, משרד הרווחה
עו"ד לידיה רבינוביץ, ממונה ארצית על ייצוג קטינים, משרד המשפטים

15:30-15:15

דברי סיכום

מר תומר פישר, קו-חוקר במחקר פעולה, עמותת גוונים
גב' הילה דולב, חוקרת, מכון ברוקדייל

לניווט לכנס הזינו "דרך שלווה 1, ירושלים" בווייז או לחצו על האייקון

למגיעים בתחבורה ציבורית: אוטובוס קו 28/28א': יש לרדת בתחנה האחרונה "מלון רימונים / שחראי" ומשם להמשיך במדרגות החיצוניות ישירות לבניין שלווה או לרדת בתחנת "שחראי/חקלאי" ומשם כ 6 דקות הליכה לבניין שלווה. מס' פעמים ביום האוטובוס נכנס עד הכיכר הפנימים של שלווה. שאלו את הנהג.

רכבת הקלה: לרדת בתחנה "יפה נוף" ומשם 18 דק' הליכה או אוטובוס קו 28/28א' כמפורט לעיל

 • על הכנס

  עקב ביקוש רב, ההרשמה לכנס השנתי של מכון ברוקדייל לחוסן חברתי 2019 נסגרה!
  נשמח לראותכם בשנה הבאה!

  שינויים במדיניות החברתית ובאופן הספקת השירותים, שינויי חקיקה, מהפכת המידע וחשיפה של כשלים באיכות הטיפול, כל אלה האיצו את המגמה של שיתוף לקוחות בתהליכים שנועדו לקדם את איכות השירותים החברתיים. על רקע זה עולה כיום הצורך לבחון האם שיתוף הלקוחות אכן נעשה הלכה למעשה, האם הוא מתבצע באופן מיטבי ומהם האתגרים העיקריים. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון המוביל בישראל למחקר חברתי יישומי, נושא תפקיד מיוחד בהקשר זה בהיותו מגשר בין עולם המחקר לבין השדה.

  בכנס ישתתפו מומחי תוכן ובעלי עניין מן הארץ ומחו"ל, ובהם קובעי מדיניות ומומחים ממשרדים ממשלתיים, מפתחי תוכניות חברתיות ומפעיליהן, גופי מגזר שלישי, נציגי לקוחות, אנשי אקדמיה ונציגי רשויות מקומיות.

  מושב הפתיחה יכלול שתי הרצאות. הרצאה של מבקר המדינה, מר מתניהו אנגלמן, והרצאה של מר דייויד ג'יימס וגב' ג'יל מורל מארגון הפיקוח הבריטי ה-Care Quality Commission, המפקח על שירותי בריאות ורווחה בבריטניה אשר ידברו על: Involving the Public in Regulation.

  מושבי הכנס יתמקדו בשלושה תחומים של שותפות לקוחות:

  מושב עיצוב מדיניות ופיתוח שירותים. במושב נעסוק בשיתוף לקוחות בכל שלבי פיתוח השירותים: מיפוי צרכים, הגדרת מטרות, תכנון מדיניות וחשיבה על דרכי יישום. במושב יוצגו מגוון נקודות מבט על פיתוח שירותים: גב' תמר מדינה הרטום, חוקרת מן המכון, תתאר את מקומן של נשים העוברות טיפולי פוריות; עו"ד ורד וינדמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד, תעסוק בשיתוף ילדים בפיתוח מדיניות; גב' עדי בן מרדכי, אחראית תחום שיתוף הציבור במשרד הבריאות, תציג את האתגרים שבשיתוף; הרצאה נוספת תתמקד בתהליך של מיזוג ידע של עובדות סוציאליות ואמהות יחידניות במחלקת הרווחה מזרח של עיריית תל אביב-יפו.

  מושב פיקוח והבטחת איכות. במושב נעסוק בשיתוף לקוחות בפיקוח ובהבטחת האיכות של שירותים חברתיים. נעסוק במקומם של הלקוחות בתהליכים שמטרתם לשפר את איכות השירותים באמצעות תהליכי פיקוח ובקרה. כאן נשמע על פרקטיקות של שיתוף לקוחות בהבטחת איכות מגב' פיליפה תומאס, מנהלת תחום בקרת איכות בארגון ה-Jewish Care, הארגון הגדול ביותר בלונדון המספק שירותי בריאות ורווחה לקהילה היהודית; הילה דולב, חוקרת מן המכון, תציג סוגיות הקשורות בתהליכים כאלו כפי שעולות מהספרות המחקרית; גב' אסתי ויסברג, מנהלת התוכנית "סוקרי איכות" בחברה "יוזמה דרך הלב", ומר נוה שטרית, סוקר בעל ידע מניסיון, יציגו יחד את התוכנית שבה בעלי ידע מניסיון עורכים סקרי שביעות רצון ואיכות חיים בקרב נפגעי נפש, מקבלי שירותים במסגרות שיקום של משרד הבריאות; וגב' חני שר, מנהלת תחום בתי אבות, אגף בכיר לאזרחים ותיקים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, תציג זווית ראייה נוספת באמצעות תיאור המפגש בין הדייר למפקח.

  מושב מחקר. במושב נעסוק בשיתוף לקוחות בכל שלבי המחקר, ובהם זיהוי שאלת המחקר, בחירת מתודולוגיה, עיבוד נתונים וניתוחם והסקת מסקנות. זאת מתוך הבנה כי הלקוחות אינם רק אובייקטים למחקר אלא יכולים לקחת בו חלק פעיל. במושב נלמד מד"ר ארנה שמר, מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, ומאמילי ישראלה יופה, שהשתתפה במחקר הפעולה, על עבודתן המשותפת במתודה של מחקר פעולה משתף. ד"ר דנה רוט, מנהלת מחקר והערכה בבית איזי שפירא, תתאר את האתגר שבשיתוף אנשים עם הנמכה קוגניטיבית בתהליך מחקרי, וד"ר מיכל לרון, חוקרת מן המכון, תציג מחקר על סדנה לפיתוח שירותים לאנשים עם דמנציה במגזר הערבי.

  את הפאנל המסכם תנחה העיתונאית ואשת הטלוויזיה הגב' טליה פלד קינן. בפאנל יתקיים שיח בסוגיות שעלו במהלך היום, באתגרים שביישום הגישה המשתפת ובחשיבה על שאלות בלתי פתורות שיש עוד מקום לחקור ולבחון. בפאנל ישתתפו ד"ר שלומית אבני, מנהלת האגף לתכנון מדיניות, ממונה על מניעת גזענות, משרד הבריאות; גב' שרון בלום מלמד, מנהלת מִנהל השירותים החברתיים, עיריית תל אביב יפו; ד"ר הילה חיים צוויג, מפקחת ארצית, מִנהל איכות פיקוח ובקרה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; עו"ד לידיה רבינוביץ', ממונה ארצית על ייצוג קטינים, משרד המשפטים.

  * * *יועצים לוועדה המקצועית
  ד"ר אבישי בניש, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית
  ד"ר ארנה שמר, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית

  חברי הוועדה המקצועית, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
  גב' עירית אייזיק
  גב' שרית אלנבוגן-פרנקוביץ'
  גב' יעל אשכנזי
  גב' הילה דולב
  גב' ניקול טליאס
  ד"ר לייה מורן גלעד
  ד"ר תמר צמח-מרום
  גב' אנה רזניקובסקי קוראס
  גב' רקפת שמעוני

 • תוכנית הכנס

  9:30-9:00

  התכנסות והרשמה

  10:00-9:30

  ברכות ופתיחה

  פרופ' מייקל הרטל, מנכ"ל, מכון ברוקדייל
  ד"ר תמר צמח מרום, ראש חטיבת איכות בשירותים חברתיים, מכון ברוקדייל

  10:00 - 11:00

  מושב מליאה - הרצאות מרכזיות

  מר מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה

  מר דייויד ג'יימס, Head of Adult Social Care Policy, Care Quality Commission UK
  גב' ג'יל מורל, Head of Public Engagement, Care Quality Commission UK,
  "Involving the Public in Regulation" – ההרצאה בשפה האנגלית

  11:00 - 11:30

  הפסקת קפה

  11:30 - 13:00

  3 מושבים מקבילים

  מושב עיצוב מדיניות ופיתוח שירותים

  יו"ר: ד"ר טל ארזי, חוקרת, מכון ברוקדייל


  עו"ד ורד וינדמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד: "איך לשתף ילדים בקביעת מדיניות: למידה מפרלמנט הנוער של המועצה לשלום הילד"
  גב' עדי בן מרדכי, מנהלת תחום שיתוף ציבור, משרד הבריאות: "בין היוועצות לשותפות: כיצד ארגוני החברה האזרחית יכולים לקחת חלק בתהליכי קבלת ההחלטות במערכת הבריאות"
  גב' תמר מדינה הרטום, חוקרת, מכון ברוקדייל: "קולן של נשים בטיפולי פוריות ככלי לשיפור איכות השרות"
  גב' ג'יזל קול וגב' ניצה קמיל , עו"סיות באגף מזרח עיריית תל אביב-יפו, ולקוחת האגף גב' מירב הרשקו: "מיזוג ידע בנושא הורות עצמאית – היבטים חברתיים, כלכליים ורגשיים"


  מושב פיקוח והבטחת איכות

  יו"ר: ד"ר אבישי בניש, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית


  גב' הילה דולב, חוקרת, מכון ברוקדייל: "תובנות מהספרות על פרקטיקות וסוגיות בשיתוף לקוחות בפיקוח"
  גב' אסתי ויסברג, מנהלת התוכנית "סוקרי איכות" בחברה "יוזמה דרך הלב", ומר נוה שטרית, סוקר איכות חברת "יוזמה דרך הלב": "שיתוף סוקרים בעלי ידע מניסיון בסקר שביעות רצון ואיכות חיים של נפגעי נפש ממסגרות השיקום שלהם בקהילה – משרד הבריאות"
  גב' חני שר, מנהלת תחום בתי אבות, משרד העבודה, רווחה ושירותים חברתיים: "המפגש בין המפקח לדייר: אתגרים ותובנות"

  גב' פיליפה תומאס, Head of Quality & Customer Experience, Jewish Care UK, "Your Critic is Your Greatest Friend"- ההרצאה בשפה האנגלית


  מושב מחקר

  יו"ר: גב' עירית אייזיק, חוקרת, מכון ברוקדייל


  ד"ר מיכל לרון, חוקרת, מכון ברוקדייל: "התאמת התכנית הלאומית לדמנציה לחברה הערבית – רשמים מסדנת רעיונאות במפגש מומחים"
  ד"ר ארנה שמר, בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית וגב' אמילי ישראלה יופה, קו-חוקרת במחקר פעולה, עמותת גוונים: "מבט דו-כיווני על מסע מחקרי משותף"
  ד"ר דנה רוט, מנהלת מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא: "יישום גישת מחקר משתף עם אנשים עם הנמכה קוגניטיבית"

  14:00-13:00

  ארוחת צוהריים

  15:15-14:00

  מושב מליאה מסכם

  פאנל: סוגיות ואתגרים בשותפות לקוחות בשיפור השירותים החברתיים

  מנחה: גב' טליה פלד קינן, עיתונאית ואשת הטלוויזיה


  ד"ר שלומית אבני, מנהלת האגף לתכנון מדיניות, ממונה על מניעת גזענות, משרד הבריאות
  גב' שרון בלום מלמד, מנהלת מינהל השירותים החברתיים, עיריית תל אביב יפו
  גב' איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה, ראש מינהל שירותים אישיים וחברתיים, משרד הרווחה
  עו"ד לידיה רבינוביץ, ממונה ארצית על ייצוג קטינים, משרד המשפטים

  15:30-15:15

  דברי סיכום

  מר תומר פישר, קו-חוקר במחקר פעולה, עמותת גוונים
  גב' הילה דולב, חוקרת, מכון ברוקדייל

 • גלריה
 • הגעה

  לניווט לכנס הזינו "דרך שלווה 1, ירושלים" בווייז או לחצו על האייקון

  למגיעים בתחבורה ציבורית: אוטובוס קו 28/28א': יש לרדת בתחנה האחרונה "מלון רימונים / שחראי" ומשם להמשיך במדרגות החיצוניות ישירות לבניין שלווה או לרדת בתחנת "שחראי/חקלאי" ומשם כ 6 דקות הליכה לבניין שלווה. מס' פעמים ביום האוטובוס נכנס עד הכיכר הפנימים של שלווה. שאלו את הנהג.

  רכבת הקלה: לרדת בתחנה "יפה נוף" ומשם 18 דק' הליכה או אוטובוס קו 28/28א' כמפורט לעיל