מרכז אנגלברג לילדים ולנוער במכון ברוקדייל תורם להתפתחות מבוססת-ראיות של מדיניות ושל שירותים למען ילדים, בני נוער וצעירים בישראל, דרך מחקר יישומי, ניתוח מושגי ושיתופי פעולה ארציים ובין-לאומיים. יותר מ-20 שנות מחקר מיצבו את מרכז אנגלברג כמרכז מוביל בתחום, המספק לקובעי מדיניות ולמפתחי תוכניות ידע ומידע רלוונטיים בנושא ילדים, נוער וצעירים בסיכון.

בכנס יוצגו חמישה מחקרים נבחרים המשקפים את מגוון האוכלוסיות והנושאים שבהם עוסק המרכז ואת המתודות השונות שבהן נעשה שימוש במחקר.

בכנס תוכלו לפגוש עמיתים וללמוד על הסוגיות שבמוקד עשייתם בתחום ילדים, נוער וצעירים בסיכון.

אנחנו מזמינים אתכם להיחשף לעשייה העדכנית של המרכז וליצור קשרי עבודה ושיתופי פעולה עם אנשי מחקר ומדיניות, לשם המשך עבודה משמעותית ומשפיעה.

9:30-9:00

הרשמה, קפה ומאפה

11:00-9:30

דברי פתיחה וברכה

רות ברוך-קוברסקי – יו"ר הכנס
פרופ' מייקל הרטל – מנכ"ל מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

סקר משתתפים

אורי פיגורה-רוזנצוויג

מדיניות משותפת של חמישה משרדי ממשלה לטיוב שירותים לבני נוער בסיכון – המקרה של מרכזים לנוער

דגנית לוי

11:15-11:00

הפסקה

12:15-11:15

בין בינוי לשינוי קהילתי: מקומה של הערכה בעיצוב תוכנית "מוטב יחדיו"

איה אלמוג וסמדר סומך

קציני הביקור הסדיר (הקב"סים) בישראל – ניתוח מידע מעשר שנות עבודה עם תלמידים נושרים ונושרים סמויים

רות ברוך-קוברסקי

12:45-12:15

הפסקה וצפייה בתערוכה

14:00-12:45

שימוש בשירותי רפואת שיניים בקרב ילדים בעקבות הרפורמה בתחום זה

יעל אשכנזי

צעירים שאינם לומדים ואינם עובדים: מאפיינים וצרכים

פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי

הצגת תוצאות סקר משתתפים וסיכום הכנס

אורי פיגורה-רוזנצוויג

14:00

ארוחת צוהריים

מדיניות משותפת של חמישה משרדי ממשלה לטיוב שירותים לבני נוער בסיכון – המקרה של מרכזים לנוער

דגנית לוי

 

בין בינוי לשינוי קהילתי: מקומה של הערכה בעיצוב תוכנית "מוטב יחדיו"

איה אלמוג וסמדר סומך

 

קציני הביקור הסדיר (הקב"סים) בישראל – ניתוח מידע מעשר שנות עבודה עם תלמידים נושרים ונושרים סמויים

רות ברוך-קוברסקי

 

שימוש בשירותי רפואת שיניים בקרב ילדים בעקבות הרפורמה בתחום זה

יעל אשכנזי

 

צעירים שאינם לומדים ואינם עובדים: מאפיינים וצרכים

פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי

 • על הכנס

  מרכז אנגלברג לילדים ולנוער במכון ברוקדייל תורם להתפתחות מבוססת-ראיות של מדיניות ושל שירותים למען ילדים, בני נוער וצעירים בישראל, דרך מחקר יישומי, ניתוח מושגי ושיתופי פעולה ארציים ובין-לאומיים. יותר מ-20 שנות מחקר מיצבו את מרכז אנגלברג כמרכז מוביל בתחום, המספק לקובעי מדיניות ולמפתחי תוכניות ידע ומידע רלוונטיים בנושא ילדים, נוער וצעירים בסיכון.

  בכנס יוצגו חמישה מחקרים נבחרים המשקפים את מגוון האוכלוסיות והנושאים שבהם עוסק המרכז ואת המתודות השונות שבהן נעשה שימוש במחקר.

  בכנס תוכלו לפגוש עמיתים וללמוד על הסוגיות שבמוקד עשייתם בתחום ילדים, נוער וצעירים בסיכון.

  אנחנו מזמינים אתכם להיחשף לעשייה העדכנית של המרכז וליצור קשרי עבודה ושיתופי פעולה עם אנשי מחקר ומדיניות, לשם המשך עבודה משמעותית ומשפיעה.

 • תוכנית הכנס

  9:30-9:00

  הרשמה, קפה ומאפה

  11:00-9:30

  דברי פתיחה וברכה

  רות ברוך-קוברסקי – יו"ר הכנס
  פרופ' מייקל הרטל – מנכ"ל מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

  סקר משתתפים

  אורי פיגורה-רוזנצוויג

  מדיניות משותפת של חמישה משרדי ממשלה לטיוב שירותים לבני נוער בסיכון – המקרה של מרכזים לנוער

  דגנית לוי

  11:15-11:00

  הפסקה

  12:15-11:15

  בין בינוי לשינוי קהילתי: מקומה של הערכה בעיצוב תוכנית "מוטב יחדיו"

  איה אלמוג וסמדר סומך

  קציני הביקור הסדיר (הקב"סים) בישראל – ניתוח מידע מעשר שנות עבודה עם תלמידים נושרים ונושרים סמויים

  רות ברוך-קוברסקי

  12:45-12:15

  הפסקה וצפייה בתערוכה

  14:00-12:45

  שימוש בשירותי רפואת שיניים בקרב ילדים בעקבות הרפורמה בתחום זה

  יעל אשכנזי

  צעירים שאינם לומדים ואינם עובדים: מאפיינים וצרכים

  פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי

  הצגת תוצאות סקר משתתפים וסיכום הכנס

  אורי פיגורה-רוזנצוויג

  14:00

  ארוחת צוהריים

 • מצגות

  מדיניות משותפת של חמישה משרדי ממשלה לטיוב שירותים לבני נוער בסיכון – המקרה של מרכזים לנוער

  דגנית לוי

   

  בין בינוי לשינוי קהילתי: מקומה של הערכה בעיצוב תוכנית "מוטב יחדיו"

  איה אלמוג וסמדר סומך

   

  קציני הביקור הסדיר (הקב"סים) בישראל – ניתוח מידע מעשר שנות עבודה עם תלמידים נושרים ונושרים סמויים

  רות ברוך-קוברסקי

   

  שימוש בשירותי רפואת שיניים בקרב ילדים בעקבות הרפורמה בתחום זה

  יעל אשכנזי

   

  צעירים שאינם לומדים ואינם עובדים: מאפיינים וצרכים

  פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי

 • גלריה