הכנס השנתי ה-15 למדיניות בריאות

המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות עורך מדי שנה כנס שנתי.
ב-31 במאי 2023 נערך הכנס השנתי ה-15 למדיניות בריאות.
נושא הכנס השנה היה "מידע, נתונים, חדשנות ומה שביניהם" והוא עסק בסוגיות של מדיניות הבריאות, כלכלת בריאות, איכות, ארגון השירותים, מקצועות הבריאות ובריאות הנפש. את הכנס כיבד בנוכחותו מנכ"ל משרד הבריאות, מר משה בר סימן טוב.

בכנס נכחו כ-700 איש, והוצגו 64 עבודות מחקר ויותר מ-200 פוסטרים.
12 חוקרות וחוקרים מצוות מדיניות בריאות ומצוות זיקנה הציגו שני פוסטרים וחמש הרצאות בשלושה מתוך ששת המושבים שהיו בכנס. סוגיות של כשלי שוק במערכת הבריאות, פערים בין מרכז ופריפריה, חסמים בקבלת שירותי בריאות וויתור עליהם היו רק חלק מן הסוגיות שהוצגו.

להלן מוצגים המצגות והפוסטרים. את הדוחות המלאים וכן את פרטי הקשר של החוקרים אפשר כמובן למצוא באתר.