יום הבינלאומי לשיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 2018

בישראל חיים כ-1.5 מליון אנשים עם מוגבלות שהם כ-18% מכלל האוכלוסייה.

מתוכם כ-250,000 ילדים, כ-800,000 איש בגילי העבודה (גילי 64-18) וכ-500,000 איש זקנים (בגילי 65 ומעלה).

לרגל היום הבינלאומי לשיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פרסמה היחידה לחקר מוגבלויות במכון ברוקדייל בשיתוף עם נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נתונים סטטיסטיים נבחרים על אנשים עם מוגבלות בישראל.

 

למידע נוסף:

עובדות ומספרים: אנשים אם מוגבלות בישראל 2018